» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬา กรีฑาสี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 40,997 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2565

 กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี ระดับมัธยมศึกษา THEPMITRSUKSA SPORTS DAY ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนเทพมิตรศึกษา