» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการชั้นเรียนและพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก
จำนวนผู้เข้าชม : 46,199 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2565

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาทักษะการจัดการชั้นเรียน และพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และอาจารย์ปสุตา แก้วมณี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ รวมถึงคำแนะนำต่างๆให้กับครูได้นำมาพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนต่อไป ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี