» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
จำนวนผู้เข้าชม : 34,485 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2566

 วันที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา