» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
จำนวนผู้เข้าชม : 32,379 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2566

 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 25666 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 534 คน ครู 18 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายฝึกรบพิเศษ สิชล จังหวัดนครศรึธรรมราช