» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรม “มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%”
จำนวนผู้เข้าชม : 4,872 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2566

งานวินัยและปกครอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมอบรมมอบความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท. นิพนธ์ พุทธขันธ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากรมอบความรู้เรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัย ให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา