» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,912 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา