» กิจกรรมของโรงเรียน » ลงนามทำสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน (MOU)
จำนวนผู้เข้าชม : 5,006 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2566

 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 บาทหลวงอมรเทพ สุริปะ ผู้จัดการโรงเรียน นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และ อาจารย์ Mai Huoxing หัวหน้าสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามทำสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน (MOU) และอาจารย์ได้แนะนำหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (hsk) รวมถึงกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนศิลป์จีน ระดับ ม.4-6 ณ ห้องประชุมฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา