» กิจกรรมของโรงเรียน » ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์-คณิต ระดับ ม.1 ห้องเรียน MSR
จำนวนผู้เข้าชม : 8,142 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 พ.ย. 2566

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียน MSR ห้อง ม.1/10 และ ม.1/11 จำนวน 104 คน และคณะครูจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี