» กิจกรรมของโรงเรียน » ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตระดับชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,862 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2567

 วันที่ 25-28 มกราคม 2567 งานอภิบาลภายใน ประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตระดับชาติ โอกาสครบรอบ 180 ปี ในหัวข้อ "ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต 180 ปี" ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย (Pontifical Mission Societies)