» กิจกรรมของโรงเรียน » นีกเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต
จำนวนผู้เข้าชม : 3,121 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.พ. 2567

 วันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 นีกเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี