» กิจกรรมของโรงเรียน » มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 10,764 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2563

ประมวลภาพมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอบคุณนักเรียนสำหรับการเว้นระยะห่าง และปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคCOVID-19 อย่างเคร่งครัดค่ะ