» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 9,319 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563

ระดับอนุบาล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ประธานในพิธี จุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญา และเสกหนังสือ ตำราเรียน   ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล  พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง   ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งใจ