» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมบริจาคโหลิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
จำนวนผู้เข้าชม : 7,849 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2563

 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอนามัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริเวณใต้อาคารดอนบอสโก โดยมีนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก