» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม "วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ"
จำนวนผู้เข้าชม : 12,219 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2563

 วันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน ร่วมกับ ทูบีนัมเบอร์วัน สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกียวกับสุภาพ ยาเสพติด และการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน