» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมธรรมะปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 19,856 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัยจัด"กิจกรรมธรรมะปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม"ขึ้น โดยในกิจกรรมธรรมะปฐมวัยนั้นได้รับเกียรติจากพระมหาอัตถพล จิตตทโม พระอาจารย์จากวัดท่าไทร มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง "คุณธรรม 8 ประการ"  ให้กับเด็กๆนักเรียน และในกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม ได้มีการแสดงที่สอดคล้องกับคุณธรรมจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3  โรงเรียนเทพมิตรศึกษาอีกด้วย