» กิจกรรมของโรงเรียน » โครงการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าชม : 18,013 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  ตัวแทนผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม"โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕  ณ ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี